5 lat gwarancji!

5 lat gwarancji

Standardowa gwarancja producenta na urządzenia fiskalne wynosi 12 miesięcy.
Nasza firma umożliwia jednak wydłużenie gwarancji do 5 lat od fiskalizacji, czyli do 60 miesięcy!

Jesteśmy pewni jakości sprzedawanych urządzeń fiskalnych i świadczonych własnych usług serwisowych. Gwarantujemy sprawne działanie urządzenia przez kolejny rok od naszego przeglądu technicznego. Więc wykonując przeglądy co 12 miesięcy możesz wydłużyć gwarancję aż do 5 lat!

Przedłużenie gwarancji zapewnia bezpłatną naprawę i wymianę wszelkich części w urządzeniu fiskalnym (za wyjątkiem akumulatorów) do 12 miesięcy od ostatniego przeglądu wykonanego przez serwisanta ORFIN.info pod warunkiem wykonywania przeglądów technicznych nie rzadziej niż co rok od momentu fiskalizacji lecz nie dłużej jak 5 lat.

Przedłużona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i nie zamierzonych, a w szczególności: powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji sprzętu, uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad (złamania, zalania itp.).