Płatności kartą

Przyjmowanie płatności bezgotówkowej (ePay). Oto, co gwarantujemy Państwu w ramach systemów płatniczych:

terminale płatnicze

Bezpieczeństwo

 • najwyższej klasy poziom bezpieczeństwa zapewniony przez autoryzację transakcji w organizacji wydawcy karty, podczas której sprawdzane są takie dane jak: numer karty, ważność karty, istnienie konta klienta, dostępność środków na koncie, zastrzeżenie karty.
 • weryfikacja kodu PIN klienta,
 • gwarancja realizacji zobowiązań finansowych na najwyższym poziomie dzięki umowie w zakresie akceptacji kart podpisywanej z instytucją płatniczą.
 • specjalna budowa PIN Padu zapewnia kodowanie informacji zabezpieczając przed odczytem PIN-u
 • ścisłe zintegrowanie z urządzeniami fiskalnymi lub oprogramowaniem sprzedażowym eliminujące możliwość występowania pomyłek przy dokonywaniu transakcji.

Wygoda

 • możliwość zaimplementowania na jednym urządzeniu (terminal) dodatkowych funkcji typu: aplikacja lojalnościowa lub obsługa kart flotowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta,
 • integracja działania aplikacji płatniczych z urządzeniami fiskalnymi lub oprogramowaniem sprzedażowym umożliwia łatwiejszą i szybszą obsługę, uniknięcie pomyłek przy wpisywaniu kwoty transakcji na terminalu, automatyczne zakończenie transakcji,
 • czytelnie napisana instrukcja zapewnia sprawne wykonywanie transakcji,
 • najnowocześniejsze technologie transmisyjne (Internet, GPRS) zapewniają szybkie autoryzowanie transakcji

Elastyczność

 • możliwość konfigurowania stanowiska sprzedażowego w zależności od potrzeb placówki handlowej: terminale płatnicze, lub PIN Pady programowalne zapewniające optymalny stosunek korzyści do ceny
 • współpraca z dowolnym oprogramowaniem sprzedażowym poprzez skomunikowanie go z aplikacją płatniczą celem ułatwienia sprzedaży.

 

 

Zapewne wielokrotnie mieliście Państwo okazję płacić kartą płatniczą za wybrane towary i usługi. Transakcja trwa parę sekund i posiadając ważną kartę i środki na koncie bez większych formalności można dokonać płatności za wybrane towary i usługi. Mechanizm działania takiej usługi jest bardzo prosty, a w jego skład wchodzą następujące niezbędne elementy:

 • Klient – posiadacz karty płatniczej.
 • Bank klienta - wystawca karty płatniczej.
 • Placówka handlowa wyposażona w odpowiedni system płatniczy (terminal lub PIN Pad) – Akceptant.
 • Bank placówki handlowej.
 • PayTel SA - Instytucja płatnicza.

terminale płatnicze

Typowa transakcja płatnicza rozpoczyna się od odczytania karty płatniczej a następnie wprowadzenia kwoty do zapłaty w urządzeniu wchodzącym w skład systemu płatniczego działającego w danej placówce handlowej (tj. w terminalu lub PIN Padzie programowalnym) oraz wprowadzenia kodu PIN. System płatniczy (terminal bądź PIN Pad) komunikuje się z PayTel SA, który kontaktując się z bankiem klienta dokonuje autoryzacji transakcji. Sprawdzając m. in. takie informacje jak: kod PIN i czy na koncie karty znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych do wykonania transakcji.

Po zebraniu powyższych danych PayTel SA wysyła unikalny kod autoryzacyjny do systemu płatniczego placówki handlowej informujący, czy dana transakcja może zostać wykonana. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja zostaje zaakceptowana i zakończona wydrukiem potwierdzenia transakcji. Transakcja w placówce handlowej została dokonana, ale placówka handlowa nie posiada jeszcze na swoim koncie zapłaty za towar.

Za przelew środków na konto placówki handlowej odpowiada PayTel SA, który po zamknięciu dnia rozliczeniowego wykonuje przelew na rachunek placówki handlowej. Wartość należności jest pomniejszona o wartość prowizji należną za rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych.